0979868657

HOME / ĐÀO TẠO NGẮN HẠN / NGHIỆP VỤ DU LỊCH

NGHIỆP VỤ DU LỊCH

Chứng chỉ điều hành tour du lịch quốc tế và nội địa

KHÓA HỌC ÔN THI LẤY CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH TOUR DU LỊCH QUỐC TẾ – NỘI ĐỊA THEO LUẬT DU LỊCH 2017 Theo Luật du lịch số 9 năm 2017, Các công ty đơn vị muốn mở kinh doanh lữ hành điều hành du lịch nếu học trái ngành thì …

Xem tiếp

Chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch. Khóa học đào tạo nghiệp vụ du lịch quốc tế & nội địa toàn quốc

KHÓA HỌC HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH. ĐIỀU KIỆN XIN CẤP THẺ HÀNH NGHỀ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ NỘI ĐỊA Khóa học lấy chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch quốc tế – nội địa đáp ứng nhu cầu cho những học viên không học chuyên …

Xem tiếp